จังหวัด จำนวน อปท.
ที่กรอกข้อมูล
จำนวนสถานธนานุบาลในสังกัด(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ(แห่ง)จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน(แห่ง)
กระบี่62 9 5 2 9
กาญจนบุรี122 6 6 2 57
กาฬสินธุ์151 13 17 10 53
กำแพงเพชร90 7 3 0 20
ขอนแก่น225 207 10 6 20
จันทบุรี82 4 6 1 13
ฉะเชิงเทรา109 14 1 1 58
ชลบุรี99 14 7 1 61
ชัยนาท60 3 3 1 9
ชัยภูมิ143 10 11 2 49
ชุมพร79 5 6 3 7
เชียงราย144 7 14 2 32
เชียงใหม่211 18 9 0 35
ตรัง100 8 7 0 4
ตราด44 2 3 1 9
ตาก69 6 9 1 12
นครนายก46 6 4 0 11
นครปฐม117 8 7 2 76
นครพนม104 3 7 0 8
นครราชสีมา334 31 8 1 67
นครศรีธรรมราช185 16 10 0 24
นครสวรรค์143 16 9 1 39
นนทบุรี46 17 0 1 9
นราธิวาส89 7 6 1 1
น่าน100 5 8 1 19
บึงกาฬ60 1 7 2 3
บุรีรัมย์209 21 8 2 47
ปทุมธานี65 7 1 0 14
ประจวบคีรีขันธ์61 4 7 2 35
ปราจีนบุรี70 4 4 0 25
ปัตตานี114 6 4 0 9
พระนครศรีอยุธยา158 19 3 0 9
พะเยา72 4 11 4 18
พังงา52 4 4 0 6
พัทลุง74 5 10 4 8
พิจิตร102 10 8 1 57
พิษณุโลก103 4 15 1 85
เพชรบุรี85 8 3 1 86
เพชรบูรณ์128 11 7 1 34
แพร่84 6 8 3 24
ภูเก็ต19 7 1 0 16
มหาสารคาม143 6 10 1 11
มุกดาหาร55 3 4 0 18
แม่ฮ่องสอน50 3 7 3 9
ยโสธร88 8 10 2 14
ยะลา64 6 3 0 5
ร้อยเอ็ด203 12 17 0 21
ระนอง31 3 5 1 2
ระยอง68 9 7 0 16
ราชบุรี112 10 3 6 41
ลพบุรี126 10 8 1 10
ลำปาง104 8 14 0 15
ลำพูน58 6 2 2 22
เลย101 9 9 0 20
ศรีสะเกษ217 18 3 2 54
สกลนคร141 7 19 0 10
สงขลา141 18 4 0 6
สตูล42 3 2 1 5
สมุทรปราการ49 25 3 1 8
สมุทรสงคราม36 7 0 0 0
สมุทรสาคร38 6 0 0 3
สระแก้ว66 5 7 0 42
สระบุรี109 10 7 0 12
สิงห์บุรี42 2 4 3 3
สุโขทัย91 5 8 0 8
สุพรรณบุรี127 8 6 1 18
สุราษฎร์ธานี138 9 6 0 19
สุรินทร์173 22 9 3 29
หนองคาย68 3 9 1 5
หนองบัวลำภู68 6 11 0 5
อ่างทอง65 13 3 0 49
อำนาจเจริญ64 1 2 0 25
อุดรธานี181 18 18 2 12
อุตรดิตถ์80 2 3 1 15
อุทัยธานี64 5 4 0 38
อุบลราชธานี239 29 19 3 71
รวม 7,852 878 523 95 1,819